T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R L A R I

Karar Tarihi: 06.08.2021

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK

MADDE 1-2 Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince 2021 yılı Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere 06.08.2021 tarihinde saat 15.00 de Meclis Toplantı salonunda toplandı. Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından ve saygı duruşundan sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Ruchan DEMİRER, Bekir ÖZDEMİR ve Fuat GÖKDEMİR,in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Rucan DEMİRER, Bekir ÖZDEMİR ve Fuat GÖKDEMİR’in mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı oylama teklifi.

Karar Sayısı: 2021/49 Gündemin 3.Maddesindeki 2021 yılı Temmuz ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Temmuz ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı Meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/50 Gündemin 4.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 24.07.2021 tarih ve 13 sayılı rapor okundu. 101 ada 133 parseldeki (682,06)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/51 Gündemin 5.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 24.07.2021 tarih ve 14 sayılı rapor okundu. 187 ada 2 parseldeki (718,49)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/52 Gündemin 6.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 24.07.2021 tarih ve 15 sayılı rapor okundu. 187 ada 1 parseldeki (756,11)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/53 Gündemin 7.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 25.07.2021 tarih ve 16 sayılı rapor okundu. 101 ada 132 parseldeki (687,51)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/54 Gündemin 8.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 25.07.2021 tarih ve 17 sayılı rapor okundu. 101 ada 131 parseldeki (692,73)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Arsaların Satış ve Devir İşlemleri İle İlgili Teklifi

Karar Sayısı:2021/55 Gündemin 9.Maddesindeki Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12/9 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile 6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince Köyler Mahalleye Dönüştüğünden dolayı, Adana Valilik Makamının 09.05.2013 tarih ve 6019 sayılı onayı ile Köy tüzel kişiliğine ait olan arsalar Belediyemiz adına Tufanbeyli Tapu Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 442 Sayılı Köy Kanununun 3367 sayılı kanun ile değişik Ek madde 13 ve bu maddeye 7061 sayılı kanunun 4. Maddesi ile eklenen geçici 5. Maddesi gereğince aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan İlçemiz Yamanlı Mahallesindeki Arsanın Satış-Devir işlemlerinin yapılabilmesi için 02.07.2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyon üyelerince bölgede yapılan inceleme neticesinde taşınmazın 5393 Sayılı Belediye kanunun 18/e Maddesi gereğince satış ve devrinin Uygun olduğu. İmar ve Şehircilik ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 25.07.2021 tarih ve 18 sayılı rapor okundu. 101 ada 130 parseldeki (774,89)m2 arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince SATIŞ ve DEVİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Karataş, Yumurtalık Turizm Birliğine Katılması Teklifi

Karar Sayısı:2021/56 Gündemin 10.Maddesindeki Karataş, Yumurtalık Turizm Birliğine Katılarak İlçemizin tanıtılması ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile birliğe üye olunması gerektiği Belediye Başkanı Remzi ERGÜ tarafından meclise teklif edildi.

Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından Karataş, Yumurtalık Turizm Birliğine Katılması ile ilğili madde meclis oyuna sunuldu. Meclis üyeleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda birliğe Belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Miktat KEÇE ve Kazım KARAŞOĞLU birlik üyesi olmasına ve Karataş, Yumurtalık Turizm Birliğine Katılması için yapılan oylama neticesinde Başkan Remzi ERGÜ ve Meclis Üyeleri Kazım KARAŞOĞLU, Mustafa DEMİRTAŞ, Miktat KEÇE, Ali ALCI’nı 5 kabul oyuna karşılık Meclis Üyesi Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİREL ve Celalettin ÖZTÜRK’ün 3 çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Konusu: Şar Antik Kenti Turizm Altyapısı Geliştirilmesi Projesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi.

Karar Sayısı:2021/57 Gündemin 11.Maddesindeki İlçemizin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel yapısını daha ileri seviyelere çekebilmek ve İlçemizde vatandaşlarımızın istihdama katılımlarının artırılması için uygulanacak projelerin dış kaynak imkânı ile hayata geçirilmesi önem arz ettiğinden;

Bu kapsamda Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından “2021 yılı Fizibilite Desteği Programı” adında hibe çağrısı yayınlanmıştır. İlgili hibe programına Tufanbeyli İlçe Belediyemiz başvuru sahibi olarak “ŞAR ANTİK KENTİ TURİZM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ’’ adıyla ilgili hibe programına proje hazırlamış ve kabul edilmiştir. Bu Proje kapsamında ADANA-Tufanbeyli İlçesinde Şar Antik Kenti fizibilite çalışması yapılması öngörülmektedir.

Bu hususta “ŞAR ANTİK KENTİ TURİZM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ’nin ’’ Proje sözleşmesini imzalanmasına ve projeyi yürütmesine, Projenin faaliyetlerinin uygulanmasına karar verilmiş olup; bahsi geçen Proje kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama, gerekli tüm belgeleri imzalamaya ve satın alma süreçlerini yönetmek, bu hususlarda doğabilecek olan diğer tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı “REMZİ ERGÜ’nün ” (T.C.NO: 16939219864) yetkili kılınmasına Başkan Remzi ERGÜ ve Meclis Üyeleri Kazım KARAŞOĞLU, Mustafa DEMİRTAŞ, Miktat KEÇE, Ali ALCI’nı 5 kabul oyuna karşılık Meclis Üyesi Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİREL ve Celalettin ÖZTÜRK’ün 3 çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Eylül ayı Meclis toplantısının 10.09.2021 Tarihinde Saat 15,00 de yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

11-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından saat 16:30’ da oturum kapatıldı

Remzi ERGÜ                      Mustafa DEMİRTAŞ                         Kazım KARAŞOĞLU

Meclis Başkanı                  Kâtip                                                  Kâtip