2021 Mart Meclis Kararı                                                                           

 

 

 

            T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R I

 

Karar Tarihi: 05.03.2021                      

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK.

MADDE 1-2 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Ömer Galip DÖNMEZ ve Fuat GÖKDEMİR’in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacaklarına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN, Ömer Galip DÖNMEZ ve Fuat GÖKDEMİR’in mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı Teklifi.

Karar Sayısı: 2021/16 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ; Gündemin 3. Maddesindeki bir önceki 2021 Yılı ŞUBAT ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 Yılı ŞUBAT ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /17- Tufanbeyli İlçesine bağlı Mahallelerinin Kırsal Mahalle olma talepleri Meclis Üyesi Kazım KARAŞOGLU’nun teklifi ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi içi Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından oylamaya sunuldu yapılan oylamada Mahallelerin Kırsal Mahalle olma talebi İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna halesine Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Kırsal Mahalle Olma Teklifi Komisyon Raporu

Karar Sayısı: 2021 /18- İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mahallelerin Kırsal Mahalle olma talebi hakkında İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca düzenlenen 05.03.2021 tarih ve 8 nolu komisyon raporu Meclis Üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /19- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede Şar, Kirazlıyurt, Damlalı, Tozlu, Doğanlı, Çukurkışla, Ortaköy, Çatalçam, Pekmezli, Demiroluk, Hanyeri, Karsavran, Güzelim, Doğanbeyli, Elemanlı, Ayvat, Bolatpınarı, Akpınar, Kayapınar, İğdebel, Akçal, Fatmakuyu, Koccağız ve Evci mahalleleri geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olduğu, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alındığında mahallelerin kırsal mahalle olarak değerlendirilmesi şeklindeki 05.03.2021 tarih ve 8 nolu komisyon üyelerinin müşterek raporuna itsiden Belediye Meclisince yapılan oylama neticesinde  Şar, Kirazlıyurt, Damlalı, Tozlu, Doğanlı, Çukurkışla, Ortaköy, Çatalçam, Pekmezli, Demiroluk, Hanyeri, Karsavran, Güzelim, Doğanbeyli, Elemanlı, Ayvat, Bolatpınarı, Akpınar, Kayapınar, İğdebel, Akçal, Fatmakuyu, Koccağız ve Evci mahallelerinin Kırsal Mahalle olmalarına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Kayırcık Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /20- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede  Kayırcık Mahallesinde 102/12,8-158/1-155/19,7,2–157/41,46,34,38–101/1,12,4,40,45,5,59,72,79,80-117/129,130,91,132,140, 108,116,123,139,142,158,173,186,187,189,192,193,198,199,212,213,215,217,143 -115/62,12,14,23,24,27, 30,31,38,50–116/10,19,24,28,31,44 – 118/43,45 – 145/282,286,288 – 147/1,14,20,28,8 – 156/3,4,5 sayılı ada parsellerin sanayi kuruluşu olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Kayırcık Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Yamanlı Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /21- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede  Yamanlı Mahallesinde 102/3,49,53,14,23,39 - 106/5,6,26,49,73,76,  – 107/4 – 108/6,11 - 113/4,23,36,39,41,44,49,58,50,  114/ 1,2,11 – 118/10 - 123/196,198,106,176,177,183,64,76,94,101,120, 136,141,144,145,146,147,148,15,158, 172,38,39,47,49,50,9,2,91,16,18,19,20,23,25,69,84,88,164  – 126/7, 4, 109/29 – 121/58,13,16,17,22,25, 1,4,63,27,29,35,44,6 – 127/2,10,5,6 – 122/3 128/13,14,16,19,24,25,26,29,3,7 – 129/4, 7 – 130/69,71,11,13, 18,19,35,42,46,50,6,61,62,63,9,5,7 – 134/62,1,2,10,11,19,21,32,35,36,45, 55 – 135/10,14,19,20,31, 33,35,38,40,41,42,43,44,51 – 145/30 – 143/18,12,15,8 – 125/5,  - 131/14, 20,9,11,7,8,27,34 – 133/10, 12,5,9 – 136/14,23,24,32,20,21,42 – 137/3 – 140/1,7,8,9,10,11,17,29,30 – 141/,5,6 – 142/4 - 144/14,22 – 116/9 - 117/1,5,15 – 115/9,12,14 – 119/5,12 – 105/4,20,27,31,37 – 146/14 – 147/19 - 148/5 – 149/11,13,34 – 150/8,12,24,37,44,49,59 – 151/3,511,19,23 – 152/10 sayılı ada parsellerin sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Yamanlı Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu: Taşpınar Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /22- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede Taşpınar Mahallesinde 111/31,1,19,20,21,34,37,38,39,52 sayılı ada parsellerin sanayi kuruluşu olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Taşpınar Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu:  Yeşilova Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /23- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

            

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede Yeşilova Mahallesinde 103/22,8 – 104/22,24,37,39 – 101/15,29 – 102/13,9,91 – 115/15,3,4 sayılı ada parsellerin sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Yeşilova Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu:  Pınarlar Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /24- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede Pınarlar Mahallesinde 114/9,8 sayılı ada parsellerin sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Pınarlar Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

Karar Konusu:  Bozgüney Mahallesinin Kırsal Mahalle Olma Teklifi.

Karar Sayısı: 2021 /25- Resmi Gazetede 16.11.2020 tarih ve 31276 mükerrer sayısı ile yayınlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen  “EK MADDE 3” gereği. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir denmektedir.

İmar ve Şehircilik ve Plan Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede Bozgüney Mahallesinde 157/341,336,340,344,345,348,355,342,343,346,338,349 sayılı ada parsellerin üzerinde sanayi kuruluşu olduğundan Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması, Bozgüney Mahallesinde belirtilen parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına meclis üyelerince oybirliği ile karar verildi.

13-Mart ayı Meclis toplantısının 02.04.2021 tarihinde saat:15:00’da yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

14-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

15-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından saat 16:00 da toplantıya son verildi. 05.03.2021    

 

 

 

 

Remzi ERGÜ                                Ruchan DEMİRER                           Ali ALCI

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi