2021 Nisan Meclis Kararı

 

T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R L A R I

Karar Tarihi: 02.04.2021                       

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK

MADDE 1-2 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyesi Celalettin ÖZTÜRK ‘ ün mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacaklarına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Celalettin ÖZTÜRK ‘ ün mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Çatalçam Mahallesi 157/9 parseli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin gündeme alınarak görüşülmesi teklifi.

Karar Sayısı: 2021/26 Meclis Üyeleri Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER ve Fuat GÖKDEMİR’in Mülkiyeti Tufanbeyli Belediyesine ait olan Çatalçam Mahallesi 157 Ada 9 parselde bulunan arsanın Konuk evi yapımı için Büyükşehir Belediyesine tahsisinin görüşülmek üzere gündeme alınması telifi Meclis Üyelerince oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı Teklifi.

Karar Sayısı: 2021/27 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ; Gündemin 3. Maddesindeki bir önceki 2021 Yılı MART ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 Yılı MART ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Meclis Kâtipliği ve Meclis Başkan Vekilliği Üyeliği Seçimi Teklifi.

Karar Sayısı : 2021 / 28  Gündemin 4. maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince 1. ve 2. Meclis Başkan vekilliği ile  2 adet Asil 2 adet yedek Meclis Katipliği seçimlerine geçildi. Bu göreve aday olacaklardan isimlerini bildirmeleri istendi. Cumhur ittifakından Ali ALCI ile Mustafa DEMİRTAŞ’ için Meclis üyesi Miktat KEÇE tarafından teklif edildi. Gizli olarak yapılan oylamada Cumhur ittifakından Meclis 1. Başkan vekilliğine Ali ALCI (7) oy 2. Meclis Başkan vekilliğine Mustafa DEMİRTAŞ (7) oy alarak Ali ALCI ile Mustafa DEMİRTAŞ 1.ve 2. Başkan vakiliğine üç yıllığına seçildiler. Meclis kâtipliği için asıl ve yedek aday olacaklardan isimlerini bildirmeleri istendi. Cumhur ittifakından asıl üye Kazım KARAŞOĞLU ile Mustafa DEMİRTAŞ nın isimleri ile yedek üye Ali ALCI, Miktat KEÇE’  nin Meclis üyesi Ruchan DEMİRER tarafından teklif edildi. Asil ve yedek üyelik için yapılan gizli oylamada Kazım KARAŞOĞLU ile Mustafa DEMİRTAŞ a  (6) oy alarak oy birliği ile Meclis Katipliği asil üyeliğine, Meclis katipliği yedek üyelik için yapılan gizli oylamada Cumhur ittifakından yedek üye Ali ALCI,  Miktat KEÇE’  (6) oy alarak oy birliği ile üç yıllığına Meclis Katipliği yedek üyeliğine seçildiklerine Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Konusu: Encümen Üyeliği Seçimi Teklifi.

Karar Sayısı : 2021 /29 Gündemin 5. maddesinde 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 33. Maddesi gereğince 2 adet Encümen üyeliği seçimlerine geçildi. Bu göreve aday olacaklardan isimlerini bildirmeleri istendi. Üye tam sayısı 12 olan Meclis Üyelerinden Meclis Üyesi Vedat GÜNDOĞAN’ ın mazereti nedeniyle oylamaya katılmadığı diğer 11 Meclis Üyelerinden Cumhur ittifakından Ali ALCI ile Ruchan DEMİRER in isimleri belirlendi yapılan gizli oylamada  (9) oy Ali ALCI ile (10) oy alan Ruchan DEMİRER’ in oy birliği ile bir yıllığına encümen üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusuİhtisas Komisyon Üyeliği Seçimi Teklifi.

Karar Sayısı : 2021 /30  Gündemin 6. Maddesinde 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 24. Maddesi gereğince  İlçe Nüfusun 17200 olmasından dolayı Plan Bütçe ile  İmar ve Şehircilik komisyonlarının kurulmasına Meclis üyesi Miktat KEÇE tarafından teklif edildi. Yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine Cumhur ittifakından Mustafa DEMİRTAŞ, Ali ALCI (6) şar oy ile Millet ittifakından Bekir ÖZDEMİR ‘ in (10) oy alması ile İmar ve Şehircilik Komisyon Üyeliklerine Cumhur ittifakından Miktat KECE, Kazım KARAŞOĞLU,  Millet ittifakından Hasan DEMİRER’ in (10) ar oy alarak bir yıllığına seçilmeleri Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu: 2020 yılı Faaliyet Raporunun teklifi

Karar Sayısı : 2021 / 31 Gündemin 7. maddesinde 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 56. Maddesi gereğince  2020 yılı Tufanbeyli Belediye Başkanlığına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Remzi ERGÜ oturumu yönetmek üzere Meclis Başkanlığını 2.nci Meclis Başkan vekili Kazım KARAŞOĞLU a devretti. Faaliyet raporu okuduktan sonra Faaliyet raporu üzerinde genel görüşme açıldı. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerindeki görüşmelerden sonra Meclis 2. Başkan vekili Faaliyet raporunu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Meclis üyeleri Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE ‘ nin (5) kabul oyu ile Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR’ in 4 çekimser oyuna karşılık Tufanbeyli Belediyesi’ne ait Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Konusu: 2020 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Teklifi.

Karar Sayısı: 2021/ 32 -Gündemin 8. Maddesinde 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 64. Maddesi gereğince . Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Başkanlık makamına sunulan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere Meclis Üyesi Kazım KARAŞOĞLU tarafından komisyona sunuldu, yapılan açık oylamada 2020 yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek denkleştirilmesine ve denkleştirildikten sonra 07.05.2021 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Karar Konusu:   Proje Başvuruları için  Belediye Başkanına yetki teklifi. 

Karar Sayısı : 2021/ 33 Gündemin 9.uncu Maddesine geçildi. Belediye Meclisince de yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin p bendi gereğince; Belediyenin görevleri çerçevesindeki konularda Belediye Birimleri tarafından Hibe, Fon, Mali Yardım ve Destek Programları için hazırlanacak proje teklifleri ile ilgili kuruluşlara başvuru yapılması, ilgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla ortaklık kurulması, ilgili Kurumlarla Protokol imzalanması, Belediyemizce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler,  Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Sosyal Destek Programı, Büyükelçilikler gibi Ulusal ve Uluslararası Kurumların Belediyenin katılımına açık olan Hibe, Fon, Mali Yardım ve Destek Programlarına başvuruda bulunmak için Belediye Başkanımız Remzi ERGÜ’ ye yetki verilmesine Meclis Başkanı  Remzi ERGÜ ve Meclis Üyeleri Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE ‘ nin (6) kabul oyu ile Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR’ in (4) ret oyu ile Hibe, Fon, Mali Yardım ve Destek Programlarına başvuruda bulunmak için Belediye Başkanımız Remzi ERGÜ’ ye yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Konusu: Çatalçam Mahallesi 157/9 parseli Büyükşehir Belediyesine tahsisi teklifi.

Karar Sayısı : 2021/ 34 Meclis Üyeleri Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER ve Fuat GÖKDEMİR’in Mülkiyeti Tufanbeyli Belediyesine ait olan Çatalçam Mahallesi 157 ada 9 parseldeki arsanın Konuk evi yapımı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi istenmiş olup Meclis üyeleri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Konuk evini yapacak kurum olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bahse konu arsanın tahsisi ile ilgili herhangi bir müracaatta  bulunmadığı tespit edilmiştir. Çatalçam Mahallesi 157/9 parselin tahsisi ile ilğili yapılan oylamada Meclis Üyeleri Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR’ in (4) kabul oyu ile Meclis Başkanı Remzi ERGÜ ve Meclis Üyeleri Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE ‘ nin (6) ret oyu ile kabul edilmemiştir.

10-Mayıs ayı Meclis toplantısının 07.05.2021 Tarihinde saat 15.00 de yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

11-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

12-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından toplantıya 17.00 de son verildi. 02.04.2021

      Remzi ERGÜ                        Ruchan DEMİRER                                    Ali ALCI                      

      Meclis Başkanı                               Katip                                                  Katip