T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R I

Karar Tarihi: 05.02.2021                             

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER:

Belediye Başkanı Meclis Başkanı: Remzi ERGÜ

Meclis Üyeleri: Vedat GÜNDOĞAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kazım KARAŞOĞLU, Ruchan DEMİRER, Ali ALCI, Miktat KEÇE, Bekir ÖZDEMİR, Ömer Galip DÖNMEZ, Hasan DEMİRER, Fuat GÖKDEMİR, Celalettin ÖZTÜRK.

MADDE 1-2 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra yapılan yoklama neticesinde bu toplantıya Meclis üyelerimizden Vedat GÜNDOĞAN ve Bekir ÖZDEMİR’in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacaklarına ait Belediye Başkanlığı (Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçe oylamaya sunuldu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden Meclis üyesi Vedat GÜNDOĞAN ve Bekir ÖZDEMİR’in mazeretli izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

Karar Konusu: Meclis Kararı ile Meclis Toplantı Tutanağı teklifi.

Karar Sayısı: 2021/14 Belediye Başkanı Meclis Başkanı Remzi ERGÜ; Gündemin 3. Maddesindeki bir önceki 2021 Yılı OCAK ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağını oylamaya sunuyorum dedi yapılan oylama neticesinde bir önceki 2021 Yılı OCAK ayı Meclis Kararı ile Meclis Tutanağı meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Karar Konusu: Belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinin Pandemi nedeni ile kapalı kaldığı süre boyunca tahakkuk eden kira alacaklarının ertelenmesi teklifi. 

Karar Sayısı: 2021 /15-Gündemin 4. maddesinde yer alan Belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinin Pandemi nedeni ile kapalı kaldığı süre boyunca tahakkuk eden kira alacaklarının ertelenmesi teklifi 08.01.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Meclis kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Plan Bütçe Komisyon üyelerince yapılan araştırma neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve 73304 sayılı Koronavirüs (Covid-19) önlemler konulu 2020/7 sayılı Genelgesi geregi, Belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinin Vadesi geçmiş borçlarının 15.07.2021 tarihine kadar ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda herhangi bin gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmemesi şeklindeki 22.01.2021 tarihli 8 sayılı komisyon raporu meclis toplantısında okunarak müzakereye açıldı.

Yapılan açık oylama neticesinde Belediyemizce tahsil edilmesi gereken kira, ecrimisil tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde bedellerinin veya tutarlarının 15.07.2021 tarihine kadar ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. 

5-Mart ayı Meclis toplantısının 05.03.2021 tarihinde saat:15:00’da yapılmasına Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

6-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

7-Meclis Başkanı Remzi ERGÜ tarafından saat 16:00 da toplantıya son verildi. 05.02.2021       

 

 

 

Remzi ERGÜ                                Ruchan DEMİRER                           Ali ALCI

Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi