Ödüllü Semt Pazarı Projesi Yarışması...Son Başvuru Tarihi 6 Nisan 2021

 Ödüllü Semt Pazarı Projesi Yarışması...Son Başvuru Tarihi  6 Nisan 2021

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ SEMT PAZARI PROJE YARIŞMASI

-4734 Sayılı KİK 23. Madde hükümleri gereğince aşağıdaki şartlarda belediyemizce proje tasarım yarışması açılmıştır.

1-PROJE YERİ VE KONUSU

                -Tufanbeyli İlçesi İstiklal Mahallesi 426 Ada 2 parsel numaralı Belediyemize ait taşınmaz üzerine inşası planlanan 1 adet “Semt Pazarı Proje Tasarımı”.

-Katılımcılar Proje alanı ile ilgili Zeminde ve Belediyemizde her türlü incelemede bulunabilirler.

2-KATILIMCI KRİTERLERİ

-Yarışmaya Katılacak olanlar kişisel olarak veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirket adına katılım sağlayabilir.

-Kişilerin veya şirketlerin temsile yetkili olanların TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mühendis ve Mimar odasına kayıtlı Mimar-Mühendis olması gerekmektedir.

3-KATILIMCI PROJE SAYISI

-Her bir katılımcı en fazla 2 (iki ) proje ile yarışmaya katılabilir.

4-YARIŞMA TAKVİMİ

-Yarışmacılar projelerini en geç 6 Nisan 2021 Salı günü mesai bitimi tarihine kadar Tufanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                -Posta ile gelenler en geç 8 Nisan 2021 tarihinde Belediyemize teslim edilmelidir. Postadaki gecikmelerden Belediyemiz sorumlu değildir.

5-JÜRİ DEĞERLENDİRME TARİHİ

-Değerlendirme sonuçları 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ilan edilecektir.

6-JÜRİ ÜYELERİ

                1-Kazım KARAŞOĞLU-Encümen Üyesi

                2-Miktat KEÇE-Encümen Üyesi

                3-Mustafa UYANIK-İmar ve Şehircilik Müdürü/İnşaat Mühendisi

                4-İsmail GÜVER-Fen İşleri Müdürü

                5-İbrahim OZAN-Yazı İşleri Müdürü

7- DEĞERLENDİRME

Jüri üyeleri sunulan projeleri; bölgemizin iklim şartları, mevsimsel yağış miktarı ve türü, rakım, coğrafi durum, proje yaklaşık maliyeti v.s. gibi kriterleri serbestçe takdir edebilecektir. Sunulan Projelerde hususen bu kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir.

8- Yarışmaya katılan projeler arasında seçici kurul tarafından hiçbir proje seçilmez ise belediyemizin bu konuda herhangi bir taahhüdü yoktur.        

10-ÖDÜL

Yarışmada 1. gelecek olan proje sahibine 10.000 (onbin) TL para ödülü verilecektir. Ödül sonuçlar açıklandıktan sonra 30 gün içerisinde ödenir.

İrtibat : 0322 – 781 83 91- Mustafa SEZGİN / Kültür ve Sosyal İşler Md.V.