İHALE İLANI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

Not: İhale geçici teminat bedeli ve 250 TL ihale doküman bedeli bizzat Tufanbeyli Belediyesi Emlak /Tahsilat birimine yatırılabildiği gibi

Tufanbeyli Belediye Başkanlığı TR 5100 0100 0573 3085 8021 5008 NOLU hesabına da yatırılabilir.

Açıklama kısmına Ada Parsel Numarası / T.C. Kimlik Numarası ve Doğum tarihi gün/ay/yıl şeklinde yazılmalıdır. 

Geçici teminat ve döküman bedelinin ihaleden önce yatırılması gerekmektedir.

 

İrtibat Tufanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

0322 781 83 91