İSTANBUL'UN FETHİ KUTLU OLSUN

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLU OLSUN

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLU OLSUN

"İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur."