Tarihçe

Adana’nın en uzak ilçesi olan Tufanbeyli Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş il sınırlarının birleştiği yerdedir. Oldukça dağlık bir arazi yapısına sahip olan Tufanbeyli’den Doğu ve kuzey yönlerindeki Göksun ile Sarız’a Kan geçidinden, batısındaki Develi ve Tomarza’ya Gezbeli geçidinden, güneyindeki Saimbeyli ve dolayısıyla Adana’ya Obrukbeli geçidinden ulaşım sağlanmaktadır. Yüzölçümü 964 Km2, nüfusu 17.102 dir. Nüfus yoğunluğu yaklaşık 20 kişi/km2'dir. Coğrafi yapısı itibariyle bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana'ya 190, Kayseri'ye 170 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır. Rakım 1474 m civarındadır. Seyhan nehrinin bir kolu olan Göksu ırmağı ilçenin yakınından geçer ve ilçe topraklarını kuzeyden güneye ikiye böler. İlçe iklim bakımından karasal iklim yapısına sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. İlçenin kuzeyinde kalan dağlık bölgelerde çam, sedir, göknar ve ardıç ormanları bulunur. Ekilebilir arazi ilçenin güneyinde ve güneydoğusunda daha çoktur.

            1958 yılına kadar “Höketçe” adıyla Saimbeyli'ye bağlı bucakken 1 Nisan 1958 de  "Mağara" adıyla ilçe olmuş, 1967'de Çukurova bölgesi Kuvay-i Milliye komutanlarından Aydınoğlu Osman Tufan Bey'in adına izafeten bugünkü adını almıştır.