T.C.
TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :

Z-42383397-105.02-1313

02.08.2021

Konu :

Ağustos Ayı Meclis Gündem ve Davet

 

DAĞITIM YERLERİNE

Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2021 yılı Ağustos ayı Meclis olağan toplantısını yapmak üzere 06.08.2021 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

Remzi ERGÜ
Belediye Başkanı

 

Ek: Dağıtım Listesi (1 Sayfa)

G Ü N D E M

1-Yoklama.

2-Açılış ve Saygı Duruşu.

3-Temmuz ayı Meclis Toplantı Tutanağı, Meclis Kararının oylamaya sunulması teklifi.

4-Yamanlı Mahallesi 187/2 Parsel Satış Teklifi.

5-Yamanlı Mahallesi 101/133 Parsel Satış Teklifi

6-Yamanlı Mahallesi 101/131 Parsel Satış Teklifi.

7-Yamanlı Mahallesi 101/132 Parsel Satış Teklifi.

8-Yamanlı Mahallesi 101/130 Parsel Satış Teklifi.

9-Yamanlı Mahallesi 187/1 Parsel Satış Teklifi.

10-Karataş Yumurtalık Turizm Birliğine Katılma teklifi.

11-Şar Antik Kenti Turizm Altyapısı Geliştirilmesi Projesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

teklifi.

12-Belediye Meclisinin toplanma gününün belirlenmesi teklifi.

13-Kapanış