T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 46411644/ 06.09.2021

Konu: 2021 Yılı Eylül Ayı Bütçe Görüşmesi

Meclis Toplantısı Hk.

Sayın:

Belediye Meclis Üyesi

 

Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2020 yılı Eylül ayı Meclis olağan toplantısında 2022 yılı Ücretler, Gelirler ile Tahmini Gelir-Gider Bütçesini görüşmek üzere 10.09.2021 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

Remzi ERGÜ

Belediye Başkan

 

G Ü N D E M

1-Yoklama.

2-Açılış ve Saygı Duruşu.

3-Ağustos Ayı Meclis Toplantı Tutanağı, Meclis Kararının Oylamaya Sunulması Teklifi.

4-2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi Gereğince 2022 Yılı Ücretler Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Teklifi.

5-2464 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri Gereğince 2022 Yılı Gelirler Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Teklifi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi Gereğince 2022 Yılı Tahmini Gelir-Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Teklifi.

7. Tufanbeyli de Değişim Yaratan Kadınlar Projesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

teklifi.

8-Belediye Meclisinin Toplanma Gününün Belirlenmesi Teklifi

9-Kapanış.