Sayı   :

 

 

TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Z-42383397-105.02-1050

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2021

Konu :

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2021 yılı Temmuz ayı Meclis olağan toplantısını yapmak üzere 02.07.2021 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

Remzi ERGÜ
Belediye Başkanı

 

Ek: Dağıtım Listesi (1 Sayfa)

G Ü N D E M

1-Yoklama.

2-Açılış ve Saygı Duruşu.

3-Haziran ayı Meclis Toplantı Tutanağı, Meclis Kararının oylamaya sunulması teklifi.

4-Yamanlı Mahallesi  187/2 Parsel Satış Teklifi.

5- Yamanlı Mahallesi 101/133 Parsel Satış Teklifi

6-Yamanlı Mahallesi  101/131 Parsel Satış Teklifi.

7- Yamanlı Mahallesi 101/132 Parsel Satış Teklifi.

8- Yamanlı Mahallesi 101/130 Parsel Satış Teklifi.

9- Yamanlı Mahallesi 187/1 Parsel Satış Teklifi.

10-Belediye Logo Değişim Teklifi.

11-Belediye Meclisinin toplanma gününün belirlenmesi teklifi.

12-Kapanış