2021 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

 T.C.
TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı   :

Z-42383397-105.02-717

05.05.2021

Konu :

Mayıs Ayı Meclis Gündemi

 

 

D O S Y A

 


Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2021 yılı Mayıs ayı Meclis olağan toplantısını yapmak üzere 17.05.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.


 

Belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

G Ü N D E M
1-Yoklama.
2-Açılış ve Saygı Duruşu.
3-Mayıs ayı Meclis Toplantı Tutanağı, Meclis Kararının oylamaya sunulması teklifi.
4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi Gereğince 2018 yılı GelirGider Bütçe Kesin Hebasının
görüşülmesi teklifi.
5-Yenicami Mah. Göz Mevkiinde bulunan ve ismi olmayan iki Sokak’a İsim verilmesi teklifi.
6-Belediye Meclisinin toplanma gününün belirlenmesi teklifi.
7-Dilek ve Temenniler.
8-Kapanış

 

Remzi ERGÜ
Belediye Başkanı