T.C.

TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  : 46411644/                                                                                            31.05.2021

Konu: 2021 Yılı Haziran Ayı Belediye

            Meclis Toplantısı Hk.

 

 

 

Sayın: 

 

            Tufanbeyli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2021 yılı Haziran ayı Meclis olağan toplantısını yapmak üzere 04.06.2019 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

                                                                                                         Remzi ERGÜ

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1-Yoklama.

2-Açılış ve Saygı Duruşu.

3-Mayıs ayı Meclis Toplantı Tutanağı, Meclis Kararının oylamaya sunulması teklifi.

4-Covit-19 salgın hastalık nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapalı kalan iş yeri sahplerine nakdi yardım yapılması teklifi

5-Belediye Meclisinin toplanma gününün belirlenmesi teklifi.

6-Kapanış